จำลองการติดตั้ง

เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ
เลือกรูปแบบการติดตั้ง (หลังคา บ้าน หรือ โรงงาน)
เลือกขนาดพื้นที่ติดตั้ง (ตารางเมตร) และ บิลค่าไฟ
เลือกสถานที่ (จังหวัด – อำเภอ)
ซื้อสินค้า