SOLARLAA ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าไปแล้ว
11844090.98 บาท
SOLARLAA ประหยัดพลังงาน
ผลิตไฟฟ้ารวม
3,626.21
กิโลวัตต์ชั่วโมง
ใช้ไฟฟ้ารวม
3,117.98
กิโลวัตต์ชั่วโมง
โครงการทั้งหมด
28
โครงการ
กำลังผลิตทั้งหมด
6,390.79
กิโลวัตต์(ติดตั้ง)
วิธีการทำงาน

เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ
เลือกรูปแบบการติดตั้ง (หลังคา บ้าน หรือ โรงงาน)
เลือกขนาดพื้นที่ติดตั้ง (ตารางเมตร) และ บิลค่าไฟ
เลือกสถานที่ (จังหวัด – อำเภอ)
ซื้อสินค้า

วิดิโอสาธิตการใช้


ปัจจุบันมีการใช้งาน

SOLARLAA

571 เขต/อำเภอ

ในประเทศไทย