เกี่ยวกับเรา


เนื่องด้วยภาวะโลกร้อนและสภาวะขาดแคลนทรัพยากร การใช้ไฟฟ้ากลายเป็นข้อจำกัด แทนที่จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนหรือเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้พลังงานหมุนเวียนถูกนำมาใช้มากขึ้น เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยปราศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แสงอาทิตย์ได้มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่เป็นแหล่งที่มาของแสงหลักที่ให้ความสว่างเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสามารถเป็นแหล่งพลังงานให้กับหลังคาแสงอาทิตย์ (Solar rooftop) ซึ่งเป็นแหล่งงกำเนิดพลังงานที่เข้าถึงได้ จำนวนเงินลงทุนที่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนับจากการเริ่มต้นพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว รวมไปถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีก็ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆ อันก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

SOLARLAA ถือเป็นตัวช่วยน้องใหม่ในเรื่องนี้ ความมุ่งหมายของเราคือการให้ความเห็นและคำปรึกษาแก่การตัดสินใจต่อผู้ที่ต้องการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีการนำเสนอผ่านทางหน้าเวปไซต์ SOLARLAA หรือ แอพพลิเคชั่น อย่างเข้าใจง่ายๆ SOLARLAA จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถคำนวณแผนการลงทุนในแสงอาทิตย์เบื้องต้นที่ดีที่สุด เพียงแค่ป้อนข้อมูลง่ายๆ อย่างเช่นค่าไฟเฉลี่ย, ขนาดพื้นที่, และตำแหน่งที่ตั้ง โดยหลังจากที่ผู้ใช้ได้เห็นผลคำนวณเบื้องต้นแล้ว SOLARLAA จะเสนอการให้บริการอย่างสมบูรณ์สำหรับการติดตั้งโซลาร์และพร้อมกับให้คำปรึกษา ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ

SOLARLAA เป็นแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Nortis Group ซึ่งเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านพลังงาน ด้วยประสบการณ์ที่เรามี โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน เราสามารถเป็นที่ปรึกษาของท่านในการวิเคราะห์ และหาทางที่ดีที่สุด ในธุรกิจพลังงานให้กับท่าน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่ www.nortisgroup.com

สงวนลิขสิทธิ์โดย Nortis Rise Co., Ltd. ข้อบ่งใช้ทรัพย์สินทางปัญญา: เครื่องหมายการค้าSOLARLAA, วัตถุที่ได้แสดง (Material Display) และรหัสคำสั่งในโปรแกรม (Source Code) ถือเป็นทรัพย์สินของ Nortis Company Limited ซึ่งได้รับการคุ้มครองและขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทย ข้อมูลทั้งหมดถูกใช้โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานเท่านั้น การใช้งานใดๆโดยผู้เยี่ยมชมหรือบุคคลภายนอกที่ใช้งาน, โพสต์ความคิดเห็นหรือรูปภาพจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งข้อมูลที่โพสต์ และการโพสต์งานอันมีลิขสิทธิ์ใดๆต้องห้ามไม่ให้ทำได้โดยเงื่อนไขนี้

Release date : 28 June 2018