นโยบายความเป็นส่วนตัว

SOLARLAA เคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน


นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีการรวบรวมและ การใช้ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของเราโดยจะเชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและแอพพลิเคชั่นของเราบนโทรศัพท์มือถือ นโยบายนี้ยังอธิบายถึงตัวเลือกซึ่งSOLARLAA มีให้ตามลักษณะการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ รวมถึงวิธีการเข้าถึงและการปรับเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้น

ข้อมูลซที่ได้ถูกรวบรวมและใช้ในแบบฟอร์มของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือ (ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ อีเมล) โดยท่านสามารถทำคำขอ, คำสั่ง, ให้ข้อมูลสนับสนุน และทำคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งสำหรับบริการบางอย่าง เราอาจขอหมายเลขบัตรเครดิต, หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ด้วย

เราจะรับและเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงการใช้ข้อมูลซึ่งท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือได้ให้เราไว้ด้วยวิธีการอื่นใด ทั้งทางอีเมล โทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆกับฝ่ายบริการลูกค้าของเรา ถ้าท่านติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ เราจะเก็บบันทึกเป็นข้อมูลภายในว่าเราได้ให้ความช่วยเหลือใดๆแก่ท่านบ้าง การให้บริการบางอย่างอาจขอความร่วมมือให้ท่านส่งข้อมูลสื่อสารเข้าโดยการอัพโหลดไฟล์หรือทำซ้ำและวางจากแผ่นตารางทำการ (Spreadsheet) เพื่อเพิ่มในบัญชีของท่าน เราอาจจะใช้ข้อมูลนี้ภายใต้ข้อกำหนดเก่อนการเผยแพร่ข้อมูลที่ท่านระบุไว้ ถ้าท่านมีข้อกังวลใดเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดติดต่อ noreply@nortisgroup.com

เราจะใช้อีเมลในการติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อยืนยันหรือทำคำสั่ง และเพื่อจัดส่งข้อมูลที่ท่านร้องขอ อีกทั้งเรายังให้อีเมลไว้เพื่อให้ท่านสามารถติดต่อเราได้โดยตรงด้วย

ในบางกรณีเราอาจให้ข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อจัดหาการบริการที่หลากหลายในนามของเรา อย่างเช่นการประมวลผลการชำระบัตรเครดิต, การบริการด้านการโฆษณา, การจัดการการทดสอบหรือการสำรวจ, การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเราหรือสถิติผู้ใช้บริการ ,การขนส่งสินค้าและบริการ และการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ เราจะให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามเฉพาะในกรณีที่จำเป็นต้องให้ เพื่อการขอรับการบริการเท่านั้น บริษัทเหล่านี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บ, เผยแพร่หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

เราใช้ข้อมูลจาก Google Analytics เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ เช่น ผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน, หน้าใดที่พวกเขาเข้าชมเมื่อเข้าเว็บไซต์ และเว็บไซต์ใดที่พวกเขาเข้าใช้ก่อนเว็บไซต์นี้ Google Analytics จะเก็บรวบรวมเฉพาะ IP address ในวันที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์นี้ มากกว่าจะเป็นชื่อจริงของท่าน เราจะใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อการปรับปรุงบริการบนเว็บไซต์ของเรา

สำหรับผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการอื่น

เราอาจะได้รับข้อมูลของท่านจากแหล่งอื่น รวมถึงฐานข้อมูลที่เปิดเป็นสาธารณะหรือจากบุคคลที่สามซึ่งเราซื้อข้อมูลมา

Nortis Rise อาจจะแสดงข้อเสนอซึ่งเป็นเป้าหมายให้แก่ลูกค้าของเราโดยขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ในขณะนั้นของลูกค้า ข้อเสนอเหล่านี้จะแสดงเป็นแบนเนอร์ผลิตภัณฑ์ซึ่งเปลี่ยนไปมา เรายังอาจร่วมมือกับบุคคลภายนอกเพื่อจัดการการโฆษณาของเราบนเว็บไซต์อื่น

การติดต่อเว็บไซต์ของเรา: ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา, ข้อปฏิบัติของเว็บไซต์นี้ หรือ แอพพลิเคชั่นมือถือ กรุณาติดต่อเราที่ : Nortis RiseCo., Ltd.SOLARLAA Team, 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์., ชั้น 20, ถนนสาทรใต้, แขวงยานนาวา, เขตสาทร, กรุงเทพมหานคร 10120

วันที่ 20 กันยายน 2016

ลิขสิทธิ์ของ SOLARLAA Notise Rise Co., Ltd.