สินค้า

ประเภท แผงโซล่าเซลล์ ค้นพบ 10 รายการ

Chint-320W (MOQ=200)

1,216,000.00

Chint-320W (MOQ=200)

1,216,000.00

Chint-320W (MOQ=200)
ชนิดของแผ่น: -
ประเทศ: China
Product Ranking: Non Define
ทรีน่า-320วัตต์ (MOQ=200)

1,216,000.00

ทรีน่า-320วัตต์ (MOQ=200)

1,216,000.00

ทรีน่า-320วัตต์ (MOQ=200)
ชนิดของแผ่น: -
ประเทศ: China
Product Ranking: Non Define
ชาร์ป-300W (MOQ=200)

1,240,000.00

ชาร์ป-300W (MOQ=200)

1,240,000.00

ชาร์ป-300W (MOQ=200)
ชนิดของแผ่น: Polycrytalline
ประเทศ: Japan
Product Ranking: Non Define
ซันพาวเวอร์ 435 วัตต์ (MOQ=200)

2,001,000.00

ซันพาวเวอร์ 435 วัตต์ (MOQ=200)

2,001,000.00

ซันพาวเวอร์ 435 วัตต์ (MOQ=200)
ชนิดของแผ่น: Monocrytalline
ประเทศ: United States
Product Ranking: Tier 1
ReneSolar-310 วัตต์ (MOQ=200)

1,302,000.00

ReneSolar-310 วัตต์ (MOQ=200)

1,302,000.00

ReneSolar-310 วัตต์ (MOQ=200)
ชนิดของแผ่น: -
ประเทศ: China
Product Ranking: Non Define
แอลจี โมโน-360 วัตต์ (MOQ=200)

1,800,000.00

แอลจี โมโน-360 วัตต์ (MOQ=200)

1,800,000.00

แอลจี โมโน-360 วัตต์ (MOQ=200)
ชนิดของแผ่น: Monocrytalline
ประเทศ: Korea, South
Product Ranking: Non Define
ซันพาวเวอร์ 327 วัตต์ (MOQ=200)

1,438,800.00

ซันพาวเวอร์ 327 วัตต์ (MOQ=200)

1,438,800.00

ซันพาวเวอร์ 327 วัตต์ (MOQ=200)
ชนิดของแผ่น: Monocrytalline
ประเทศ: United States
Product Ranking: Tier 1
Jinko-320W  (MOQ=200)

1,088,000.00

Jinko-320W (MOQ=200)

1,088,000.00

Jinko-320W (MOQ=200)
ชนิดของแผ่น: Polycrytalline
ประเทศ: China
Product Ranking: Non Define
Jinko-315W (MOQ=200)

1,134,000.00

Jinko-315W (MOQ=200)

1,134,000.00

Jinko-315W (MOQ=200)
ชนิดของแผ่น: Polycrytalline
ประเทศ: China
Product Ranking: Non Define
Jinko - Eagle PERC 72 ( MOQ =200)

1,440,000.00

Jinko - Eagle PERC 72 ( MOQ =200)

1,440,000.00

Jinko - Eagle PERC 72 ( MOQ =200)
ชนิดของแผ่น: Monocrytalline
ประเทศ: China
Product Ranking: Tier 1